Aktualności

01-06-2020
ZALECENIA - 01.06.2020 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. uprzejmie informują, że od dnia 01.06.2020 r zmniejszają  ograniczenia wprowadzone w działalności w związku z Koronawirusem COVID-19 - OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT, ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie Spó...
30-04-2020
KOMUNIKAT - GMINA BIAŁOWIEŻA
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągowej z wodociągu Białowieża z uwagi na przekroczenia wartości parametrycznej manganu. W związku z powyższym zostały podjęte następujące działania naprawcze:...
30-04-2020
KOMUNIKAT
Wodociągi Podlaskie Sp. z. o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, niezbędne jest prowadzenie przez zarządców obiektów unieruchomionych, działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z możliwością...
30-04-2020
ODCZYTY - MAJ 2020 r.
WODOCIĄGI PODLASKIE SP. Z O.O. w Białymstoku informują, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, w maju 2020 r. zostają wstrzymane odczyty wodomierzy przez inkasentów. W związku z powyższym prosimy naszych Odbiorców z terenu gmin: Boćki, Korycin, Nowinka, Sztabin, Wizna o sam...
02-04-2020
KOMUNIKAT
Informujemy, że w trosce o zdrowie naszych Klientów oraz pracowników, w związku z epidemią Koronawirus, wprowadziliśmy do odwołania zmiany w funkcjonowaniu naszej Spółki. Zachęcamy Państwa po raz kolejny do korzystania z wprowadzonych przez nas usług.
31-03-2020
ODCZYTY - KWIECIEŃ 2020 r.
WODOCIĄGI PODLASKIE SP. Z O.O. w Białymstoku informują, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, w kwietniu br. zostają wstrzymane odczyty wodomierzy przez inkasentów. W związku z powyższym prosimy naszych Odbiorców z terenu gmin:Czyże, Dąbrowa Białostocka, Grodzisk, Nurzec-S...