Aktualności

31-03-2020

ODCZYTY - KWIECIEŃ 2020 r.

WODOCIĄGI PODLASKIE SP. Z O.O. w Białymstoku informują, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, w kwietniu br. zostają wstrzymane odczyty wodomierzy przez inkasentów.

W związku z powyższym prosimy naszych Odbiorców z terenu gmin:
Czyże, Dąbrowa Białostocka, Grodzisk, Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Turośń Kościelna o samodzielne odczytanie i podanie stanów wodomierzy pod nr tel. 85 742 90 50 lub 85 661 04 40 w terminie do dnia 24.04.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odczytu zostanie wystawiona faktura z odczytem szacunkowym.