Obrazek łądowania

Przedmiot działalności

 

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
 • Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
 • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
 • Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
 • Malowanie i szklenie 43.34.Z
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskwalifikowane 43.99.Z
 • Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
 • inne
Przedmiot działalności (ostatnia zmiana)
Beata Gregorczuk 2016-10-20 14:21:17