Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w 2021 r.” Numer sprawy ZP/249/2020.

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2021 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”.  Numer sprawy: ZP/244/2020.

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU – SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn  „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  w 2021 r.”

  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2021 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn  „Dostawa energii elektrycznej (w 2021 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”

  więcej