Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  ROZSTRZYGNIĘCIE - PALIWA 2018 r.

  Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o” wybrano ofertę firmy: Circle K Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - PALIWA 2018 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. ”.

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - PALIWA 2018 r.

  Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.”

  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – WODOMIERZE 2018 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/2018.

  Nazwa zadania: „Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”.

  więcej