Obrazek łądowania

Ogłoszenia

 • Obrazek główny

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – WODOMIERZE 2020 r.

  Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż 18 marca 2020 r. o godz. 1015 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywną dostawę wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2020 r.

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - WODOMIERZE 2020 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: ,,Sukcesywna dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2020 r.”

  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”. Numer sprawy: ZP/2018/2019. 

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”

  więcej