Obrazek łądowania

Archiwum

 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

  Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku” wybrano ofertę firmy: Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”. Numer sprawy: ZP/2018/2019. 

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – DOSTAWA PALIW w 2020 r.

  Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o w 2020 r.”, wpłynęła  jedna oferta: LOTOS PALIWA Sp. z o. o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

   

  więcej