Obrazek łądowania

Archiwum

 • Obrazek główny

  ROZSTRZYGNIĘCIE - PALIWA 2017 r.

  W dniu 28 grudnia 2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w BZP pod numerem 632598-N-2017 z dnia  14-12-2017 r. o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zmianami) – „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.”.

  więcej
 • Obrazek główny

  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - PALIWA 2017 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/5/2017.

  Nazwa zadania: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. ”.

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - PALIWA 2017 r.

  Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.”

  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

  więcej
 • Obrazek główny

  ROZSTRZYGNIĘCIE - ZAKUP ENERGII W 2018 R.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę: "Zakup energii  elektrycznej (w 2018 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. "

  więcej