Obrazek łądowania

Archiwum

 • Obrazek główny

  INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - LEASING KOPARKI GĄSIENNICOWEJ 2019 r.

  Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/025/2019.
  Nazwa zadania: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej”.

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU - LEASING KOPARKI GĄSIENNICOWEJ 2019 r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej”

  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

  więcej
 • Obrazek główny

  OGŁOSZENIE PRZETARGU - LEASING KOPARKI GĄSIENNICOWEJ 2019 r.

  Ogłoszenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej” 

  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

  więcej
 • Obrazek główny

  ROZSTRZYGNIĘCIE - PALIWA 2018 r.

  Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o” wybrano ofertę firmy: Circle K Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

  więcej