Zgłoś odczyty liczników

Szanowni Państwo,

Prosimy o zgłaszenie odczytów wodomierza głównego oraz podliczników. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz znajdujący się poniżej. Prosimy o podanie numeru wodomierza oraz jego stanu, dodatkowo jeśli podpisaliście już z nami umowę prosimy o podanie jej numeru. Za datę odczytu przyjmiemy datę wysłania do nas niniejszego formularza.

Dane zgłaszającego

Wodomierz główny

Dodaj wodomierz

Podlicznik

Dodaj podlicznik
Usuń podlicznik