Strefa klienta

Formularze i wnioski

Poniżej znajduje się lista dokumentów do pobrania.

Pliki do pobrania

Wniosek o opinię o możliwości przyłączenia do sieci
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
Wniosek o zawarcie umowy
Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacyjnego oraz rozwiązanie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków
Wniosek o udostępnienie wyników badań wody
zgoda właściciela na zawarcie umowy.pdf
zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy.pdf
oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane.docx
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Pełnomocnika Wodociagi RODO 2022.pdf
Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania e-faktury
Oświadczenie o zmianie adresu e-mail do przesyłania e-faktury
Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na przesyłanie e-faktury
Oświadczenie o akceptacji korzystania z systemu powiadamiania SMS
Oświadczenie o zmianie numeru telefonu służącego do odbierania powiadomień SMS
Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na korzystanie z systemu powiadamiania SMS
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych.pdf
zgoda właściciela na zawarcie umowy o wywóz nieczystości płynnych.pdf
zgoda współwłaściciela na zawarcie umowy o wywóz nieczystości płynnych.pdf
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Pełnomocnika Wodociagi RODO 2023.pdf
oświadczenie o wycofaniu akceptacji wystawiania i przesłania faktur droga elektroniczną- wywóz nieczystości płynnych.pdf
oświadczenie o zminie adresu e-mail służącego do przesyłania faktur w formie elektronicznej- wywóz nieczystości płynnych.pdf