Kontakt

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki

ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

Oddział Białystok - tel. 85 744 33 34
Oddział Bielsk Podlaski - tel. 85 730 35 16
e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

KRS: 0000367645
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
NIP: 9662048186
REGON: 200393335

Numer rachunku bankowego:
77 1020 1332 0000 1102 1148 8410
Bank PKO BP

Kapitał zakładowy:
720 000 zł, w całości wpłacony

Wydział Obsługi Klienta i Rozliczeń
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
tel. +48 85 742 90 50

Wydział Dokumentacji i Rozwoju
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
tel. +48 85 744 33 34

Wydział Technologii
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
tel. +48 85 744 33 34

 

Formularz kontaktowy

Nasza lokalizacja