Strefa klienta

Taryfy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U.2023.537) taryfy podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny (art. 24b ust. 1), którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 27a ust. 1).


Zatwierdzone przez organ regulacyjny taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (art. 24f ust. 1) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art. 24e ust. 1). 


Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku poniżej zamieszczają aktualnie obowiązujące taryfy w poszczególnych obsługiwanych przez przedsiębiorstwo gminach.

Pliki do pobrania

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE BOĆKI od 19.07.2022 r.
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE WIZNA od 17.05.2022 r.
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE SIEMIATYCZE od 05.05.2022 r.
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE CZYŻE od 08.09.2021 r.
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA od 01_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE JANÓW od 01_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE JAŚWIŁY od 06_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE NAREW od 06_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE SZTABIN od 06_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE JASIONÓWKA od 16_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE TUROŚŃ KOŚCIELNA od 16_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE KORYCIN od 14_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE BIAŁOWIEŻA od 24_04_2021
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE NURZEC-STACJA od 15_05_2021
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE GRODZISK od 19.06.2021 r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE GRODZISK od 19_06_2021 r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE PERLEJEWO od 29_06_2021 r.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE KLESZCZELE od 29_06_2021 r.
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE NOWINKA od 10_07_2021 r
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE BIAŁOWIEŻA
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE BOĆKI od 04-07-2019
CENY i STAWKI OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w GMINIE BOĆKI
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE CZYŻE
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE GRODZISK
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE JASIONÓWKA
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE JAŚWIŁY
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE KLESZCZELE
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE KORYCIN
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE NAREW
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE NOWINKA
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE NURZEC STACJA
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w GMINIE PERLEJEWO
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE SIEMIATYCZE
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE SZTABIN
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE TUROŚŃ KOŚCIELNA
TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w GMINIE WIZNA