Aktualności

01-02-2021
Odczyty wodomierzy gmina Sztabin - luty 2021 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o odczytywaniu przez inkasentów stanów wodomierzy w miesiącu luty 2021 r. Mogą również Państwo zgłaszać telefoniczne odczyty stanów wodomierzy do dnia 15 lutego 2021 r. lub podać te dane w aplikacji LUPE. Aktualne odczyty zużycia wody, pr...
01-02-2021
Odczyty wodomierzy gmina Nowinka - luty 2021 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o odczytywaniu przez inkasentów stanów wodomierzy w miesiącu luty 2021 r. Mogą również Państwo zgłaszać telefoniczne odczyty stanów wodomierzy do dnia 15 lutego 2021 r. lub podać te dane w aplikacji LUPE. Aktualne odczyty zużycia wody, pr...
01-02-2021
Odczyty wodomierzy gmina Korycin - luty 2021 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o odczytywaniu przez inkasentów stanów wodomierzy w miesiącu luty 2021 r. Mogą również Państwo zgłaszać telefoniczne odczyty stanów wodomierzy do dnia 15 lutego 2021 r. lub podać te dane w aplikacji LUPE. Aktualne odczyty zużycia wody, pr...
01-02-2021
Odczyty wodomierzy gmina Janów - luty 2021 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o odczytywaniu przez inkasentów stanów wodomierzy w miesiącu luty 2021 r. Mogą również Państwo zgłaszać telefoniczne odczyty stanów wodomierzy do dnia 15 lutego 2021 r. lub podać te dane w aplikacji LUPE. Aktualne odczyty zużycia wody, pr...
01-02-2021
Odczyty wodomierzy gmina Boćki - luty 2021 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o odczytywaniu przez inkasentów stanów wodomierzy w miesiącu luty 2021 r. Mogą również Państwo zgłaszać telefoniczne odczyty stanów wodomierzy do dnia 15 lutego 2021 r. lub podać te dane w aplikacji LUPE. Aktualne odczyty zużycia wody, pr...
15-01-2021
KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY – Gmina Czyże
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim, informuje o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów. Komunikat dotyczy wodociągu Orla, gminy Czyże, miejscowości Morze.