Aktualności

23-04-2018
ODCZYTY KOŃCOWE WODOMIERZY W SURAŻU
Wodociągi Podlaskie Sp. z. o. o. informują, że z dniem 1 maja 2018 r. obsługę i eksploatację sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Suraż przejmuje Gmina.  W związku z powyższym w okresie od 24.04.2018 do 30.04.2018 w godzinach  8.00 - 14.30  dokonywan...
31-08-2017
INFORMACJE DOT. PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Białystok, 2017.08.31   W związku z telefonami dotyczącymi zmian w umowie na konserwację i naprawę przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Nowinka informujemy, że zdaniem Spółki takie zmiany nie są możliwe. Do dnia dzisiejszego Spółka zawarła na terenie Gminy Nowinka...
20-10-2016
Usługi asenizacyjne - odbiór ścieków z szamb bezodpływowych
Szanowni Państwo, Wodociagi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Elewatorska 31, uprzejmie informują, że świadczą usługi asenizacyjne polegające na odbiorze ścieków z szamb bezodpływowych. W wyżej wymienionej sprawie prosimy o kontaktowanie się z naszym operatorem oczyszczaln...