Aktualności

23-09-2020
System LuPe – System zgłoszeń w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o.
W Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. został uruchomiony nowy system zgłoszeń dla mieszkańców obsługiwanych gmin –  LUPE. System ten umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami obsługiwanych gmin, a naszą spółką. Dzięki nowej aplikacji mogą Państwo zgłaszać niepraw...
17-09-2020
Usuwanie awarii – wodociąg Narew 17.09.2020 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 17.09.2020 r. od godz. 11.30  z wodociągu Narew, spowodowaną usuwaniem awarii.  Przerwa dotyczy miejscowości: Narew, Makówka, Chrabostówka, Doratynka, Skaryszewo, Rybaki, Kutowa,Waśki, Ańcut...
09-09-2020
Komunikat - dotyczy Wodociągu Czerlonka
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku uprzejmie informują, że zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.09.2020 r. woda z wodociągu Czerlonka (Gmina Białowieża) spełnia wymagania mikrobiologiczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrow...
02-09-2020
Przekroczenie mikrobiologiczne Wodociąg Czerlonka 02.09.2020 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. uprzejmie informują użytkowników Wodociągu Czerlonka (gm. Białowieża), że z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, do kąpieli, utrzymania higieny. Może być wyko...
06-08-2020
KOMUNIKAT
Informujemy, że 14.08.2020 r. jest dniem wolnym od pracy w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. Biura siedziby Spółki na ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku oraz oddział w Bielsku Podlaskim na ul. 11-go listopada 26 będą zamknięte.
24-06-2020
KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK
Przypominamy, że sieć kanalizacji sanitarnej nie może być traktowana jako śmietnik na odpady, tylko służy ona do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych. Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadze...