Aktualności

30-04-2020

KOMUNIKAT - GMINA BIAŁOWIEŻA

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągowej z wodociągu Białowieża z uwagi na przekroczenia wartości parametrycznej manganu.

W związku z powyższym zostały podjęte następujące działania naprawcze:

  • Sprawdzenie procesu technologicznego i sprawdzenie złóż filtracyjnych
  • Płukanie filtrów
  • Sprawdzenie poprawności pracy sprężarki

Zobowiązujemy się do obniżenia wartości parametrycznej manganu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w terminie do dnia 30.06.2020r.

Komunikat zostanie umieszczony na tablicach informacyjnych w sołectwach gminy Białowieża objętych wodociągiem Białowieża.