Aktualności

30-04-2020

KOMUNIKAT

Wodociągi Podlaskie Sp. z. o.o. uprzejmie informuje, iż w związku ze stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, niezbędne jest prowadzenie przez zarządców obiektów unieruchomionych, działań mających na celu minimalizację ryzyka związanego z możliwością namnażania się bakterii w wodzie w wyniku jej stagnacji w instalacjach wewnętrznych.

W związku z tym uprzejmie prosimy właścicieli obiektów, w których może występować pogorszenie jakości wody lub znaczne ograniczenie zużycia wody o konieczności regularnego jej spuszczania z punktów czerpalnych. Takie działania pozwolą uniknąć zanieczyszczenia wtórnego wody.