Aktualności

30-04-2020

ODCZYTY - MAJ 2020 r.

WODOCIĄGI PODLASKIE SP. Z O.O. w Białymstoku informują, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, w maju 2020 r. zostają wstrzymane odczyty wodomierzy przez inkasentów.

W związku z powyższym prosimy naszych Odbiorców z terenu gmin: Boćki, Korycin, Nowinka, Sztabin, Wizna o samodzielne odczytanie i podanie stanów wodomierzy pod nr tel. 85 742 90 50 lub 85 661 04 40 w terminie do dnia 26.05.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odczytu zostanie wystawiona faktura z odczytem szacunkowym.