Aktualności

01-06-2020

ZALECENIA - 01.06.2020 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. uprzejmie informują, że od dnia 01.06.2020 r zmniejszają  ograniczenia wprowadzone w działalności w związku z Koronawirusem COVID-19


OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT, ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie Spółki przy  ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku oraz w Oddziale ul. 11-go Listopada 26 w Bielsku Podlaskim. Preferujemy kontakt mailowy lub telefoniczny. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są poniżej,

DOKONYWANIE OPŁAT ZA RACHUNKI ZA POŚREDNICTWEM BANKU, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB POCZTY,

ODCZYTY PRZEZ INKASENTÓW ZOSTAJĄ WZNOWIONE – będą dokonywane odczyty zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

– WYMIANA WODOMIERZY ZOSTAJE WZNOWIONA.

 

ZALECAMY KONTAKT TELEFONICZNY, FAX, LISTOWNY, POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB FORMULARZ NA NASZEJ FIRMOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

 

DANE KONTAKTOWE

  • TELEFONY:

Białystok:

centrala 85 744-33-34, 85 746-67-09, kom. 511 160 937

Dział Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody: tel. 85 742-90-50, 85 661-04-40,

Dział Eksploatacji i Usług: tel./fax 85 741-81-15

Bielsk Podlaski:

Oddział w Bielsku Podlaskim: tel./fax 85 730-35-16

  • FAX

Centrala: 85 744-33-35

  • POCZTA ELEKTRONICZNA

adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

  • STRONA INTERNETOWA

www.wodociagipodlaskie.pl

formularz na stronie internetowej w zakładce KONTAKT

  • ADRES

listownie na adres:

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31,
15-620 Białystok