Zamówienia publiczne

09-12-2019
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.
Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na po...
29-11-2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”.  Numer sprawy: ZP/2018/2019. Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z...
22-11-2019
OGŁOSZENIE PRZETARGU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.
Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”
28-10-2019
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – DOSTAWA PALIW w 2020 r.
Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby...
18-10-2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOSTAWA PALIW w 2020 r.
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż 18 października 2019 r. o godz. 1215 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn...
26-09-2019
OGŁOSZENIE PRZETARGU - DOSTAWA PALIW w 2020 r.
Ogłoszenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzebyWodociągów Podlaskich Sp. z o.o.  w 2020 r.”