O firmie

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla czytelników serwisu www.wodociagipodlaskie.pl
oraz osób korzystających z formularza kontaktowego w tym serwisie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach serwisu www.wodociagipodlaskie.pl są Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 31 (kod pocztowy: 15-620)

Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez: dobrowolne wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym oraz zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok lub e-mail: iod@wodociagipodlaskie.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przez Panią/Pana wiadomość/zapytanie korzystając z formularza kontaktowego. Pliki cookies wykorzystywane będą w celu dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika (np. rozpoznawania urządzenia, z którego korzysta użytkownik i odpowiedniego wyświetlania na nim treści serwisu), optymalizacji działania serwisu oraz tworzenia anonimowych statystyk pomocnych w ulepszaniu zawartości serwisu.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na mocy prawa lub takim, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto, informujemy, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwa prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatycznie blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc i dokumentacja przeglądarek internetowych. Ograniczenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.