Zamówienia publiczne

22-03-2024
Ogłoszenie przetargu - Sukcesywna dostawa wodomierzy w 2024 r.
Ogłoszenie przetargu w trybie Podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1,  pn: ,,Sukcesywna dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2024 r.”     Nazwa Zamawiającego Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. Elewatorska 31 15-620 Białystok tel. 85...
20-03-2024
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Sukcesywna dostawa wodomierzy w 2024 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zamawiający na postawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawo Prawo Zamówień P...
11-03-2024
Anulowane! Ogłoszenie przetargu - Sukcesywna dostawa wodomierzy w 2024 r.
Ogłoszenie przetargu w trybie Podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1,  pn: ,,Sukcesywna dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2024 r.”     Nazwa Zamawiającego Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. Elewatorska 31 15-620 Białystok tel. 85...
27-02-2024
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW W 2024 R.
ZP/144/2024 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo   Zamawiający na postawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ust...
23-02-2024
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW W 2024 R.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn:  „Dostawa oleju napędowego w szacowanej ilości do 65 000 litrów oraz benzyny w szacowanej ilości do 8 200 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowanych w odległości nie większe...
14-02-2024
OGŁOSZENIE PRZETARGU - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW W 2024 R.
OGŁOSZENIE PRZETARGU - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW W 2024 R.     Ogłoszenie przetargu dla trybu podstawowego (bez negocjacji) pn  „Dostawa oleju napędowego w szacowanej ilości do 65 000 litrów oraz benzyny w szacowanej ilości 8 200 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowa...