Zamówienia publiczne

11-08-2023
OGŁOSZENIE PRZETARGU - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2023 i 2024 r.
Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn  „Dostawa energii elektrycznej w 2023 i 2024 roku na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.  NIP: ...
23-12-2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW W 2022 R.
!UNIEWAŻNIONE! Ogłoszenie przetargu dla trybu podstawowego (bez negocjacji) pn  „Dostawa oleju napędowego w ilości 65 000 litrów oraz benzyny w ilości 8 000 litrów za pośrednictwem stacji paliw zlokalizowanych w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego w B...
07-12-2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU - DOSTAWA trzech samochodów dostawczych typu DOKA.
Ogłoszenie - tryb podstawowy bez obowiązku stosowania PZP pn  „Dostawa trzech samochodów dostawczych typu DOKA na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.  NIP...
24-11-2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2022 r.
Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn  „Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.  NIP: 966204...
04-11-2021
OGŁOSZENIE PRZETARGU - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2022 r.
!UNIEWAŻNIONE! Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn  „Dostawa energii elektrycznej w 2022 roku na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Podlaskie Sp. z o....
07-12-2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW w 2021 r.
BIAŁYSTOK, 2020-12-07 ZP/249/2020                                                                  Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje...