Obrazek łądowania

Informacje PPK

 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują wszystkich pracowników Spółki, że pod koniec października 2020 r. zostanie podpisana przez Spółkę umowa o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z PKO TFI. Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych tj. Dz.U. 2020 poz. 134, pracownicy którzy nie ukończyli w dniu obowiązywania umowy 55 lat zostaną automatycznie zapisani i staną się z mocy prawa uczestnikami PPK, natomiast pracownicy po 55 roku życia chcąc zapisać się do PPK powinni złożyć stosowny wniosek.

Oświadczenia wypełnione i podpisane (w oryginale) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Spółki.

Odpowiednie druki do pobrania poniżej.