O firmie

Informacje ogólne

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok

e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

cen. tel. 85 744 33 34

tel. 85 746 67 09

fax. 85 744 33 34

NIP: 9662048186
REGON: 200393335

KRS: 0000367645
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Numer rachunku bankowego:
77 1020 1332 0000 1102 1148 8410
Bank PKO BP

Kapitał zakładowy
720 000 zł, w całości wpłacony