Poznaj jakość wody
w twojej miejscowości

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Formularze i wnioski

Komunikat

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują, że w trosce o zdrowie naszych Odbiorców usług oraz pracowników w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-COV-2 od 01.01.2021 r. zostały wprowadzone zmiany w prowadzeniu działalności

Sprawdź lokalizacje planowanych prac

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Aktualności

Badania wody

W celu uzyskania informacji na temat jakości wody i badanych parametrów z konkretnego wodociągu należy pobrać wzór dokumentu „Wniosek o udostępnienie wyników badań wody”.

Uzupełniony dokument przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
lub na adres siedziby Spółki:

Ekologiczne działania

Nawet najnowocześniejsza spółka wodociągowa
nie osiągnie sukcesu bez aktywnej postawy społeczeństwa,
bez wykształcenia u ludzi odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych