Poznaj jakość wody
w twojej miejscowości

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Formularze i wnioski

Komunikat

Apel o oszczędzanie wody:

Ocieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenach naszych gmin i miast zaczyna brakować wody, obserwuje się niski poziom wód w rzekach. Zjawisku towarzyszy zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. W związku z tym, należy  podjąć działania mające na celu oszczędzanie wody pitnej.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich, zwracamy się z prośbą do włodarzy miast i gmin o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużycia, w tym do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów czy mycia samochodów. Woda z wodociągu powinna być używana jedynie do celów spożywczych i higienicznych mieszkańców oraz zwierząt gospodarskich. Zwracamy się z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim mieszkańcom. Brak reakcji ze strony odbiorców może skutkować czasowym zakłóceniem dostaw wody !!!

Poniżej przedstawiamy 10 praktycznych porad, jak zmniejszyć zużycie wody.

Sprawdź lokalizacje planowanych prac

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Aktualności

Badania wody

W celu uzyskania informacji na temat jakości wody i badanych parametrów z konkretnego wodociągu należy pobrać wzór dokumentu „Wniosek o udostępnienie wyników badań wody”.

Uzupełniony dokument przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
lub na adres siedziby Spółki:

Ekologiczne działania

Nawet najnowocześniejsza spółka wodociągowa
nie osiągnie sukcesu bez aktywnej postawy społeczeństwa,
bez wykształcenia u ludzi odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych