Poznaj jakość wody
w twojej miejscowości

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Formularze i wnioski

Komunikat

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2024 z dnia 04.04.2024 r. Prezesa Zarządu Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. ustala się dzień 2 maja 2024 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy. 2 maja 2024r. zostanie odpracowany w sobotę 11 maja 2024 r.

W związku z powyższym, 2 maja 2024 r. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. będą nieczynne.

Sprawdź lokalizacje planowanych prac

Teraz możesz online zgłosić nam stan swoich liczników

Aktualności

Badania wody

W celu uzyskania informacji na temat jakości wody i badanych parametrów z konkretnego wodociągu należy pobrać wzór dokumentu „Wniosek o udostępnienie wyników badań wody”.

Uzupełniony dokument przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
lub na adres siedziby Spółki:

Ekologiczne działania

Nawet najnowocześniejsza spółka wodociągowa
nie osiągnie sukcesu bez aktywnej postawy społeczeństwa,
bez wykształcenia u ludzi odpowiednich postaw i zachowań ekologicznych