BIP

27-01-2022
Metadane
Wersjonowanie
Drukuj
PDF

Przedmiot działalności

Główny zakres działalności:

 •            Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
 •            Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
 •            Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
 •            Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z
 •            Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
 •            Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
 •            Malowanie i szklenie 43.34.Z
 •            Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskwalifikowane 43.99.Z
 •            Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B
 •            Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
 •            inne