BIP

15-04-2022
Metadane
Wersjonowanie
Drukuj
PDF

Gmina Jaświły

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaświły została zatwierdzona przez:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją znak BI.RZT.70.67.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.

 

Powyższa decyzja została ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dn. 08.12.2023 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U.2023.537 z późn. zm.), niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 16.12.2023 r. na okres 3 lat.