BIP

15-04-2022
Metadane
Wersjonowanie
Drukuj
PDF

Gmina Siemiatycze

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemiatycze została zatwierdzona przez:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzją znak LU.RZT.70.6.2022.MW z dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

Powyższa decyzja została ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dn. 24.04.2022 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U.2020.2028 z późn. zm.), niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 05.05.2022 r. na okres 3 lat.