Zamówienia publiczne

22-11-2019

OGŁOSZENIE PRZETARGU - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ w 2020 r.

Ogłoszenie przetargu w trybie przetargu nieograniczonego
pn „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów
eksploatowanych przez
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku”   

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. 

NIP: 9662048186

REGON: 200393335

KRS: 00000367645

 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Wysokość kapitału zakładowego 720.000 zł

 Miejscowość: 15-620 Białystok
 Adres: ul. Elewatorska 31

 Adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

Strona internetowa:  www.wodociagipodlaskie.pl

 Telefon: 85 744 33 34,  85 746 67 09

 Fax: 85 744 33 34

 Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7:00 - 15:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Zakup energii elektrycznej (w 2020 roku) na potrzeby obiektów eksploatowanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku” oraz załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej do pobrania poniżej.