Zamówienia publiczne

06-03-2019
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - LEASING KOPARKI GĄSIENNICOWEJ 2019 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/025/2019. Nazwa zadania: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej”.   Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 20...
25-02-2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PRZETARGU - LEASING KOPARKI GĄSIENNICOWEJ 2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej” ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA
20-02-2019
OGŁOSZENIE PRZETARGU - LEASING KOPARKI GĄSIENNICOWEJ 2019 r.
Ogłoszenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej”  ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA
21-12-2018
ROZSTRZYGNIĘCIE - PALIWA 2018 r.
Na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodo...
18-12-2018
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - PALIWA 2018 r.
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. ”.
11-12-2018
OGŁOSZENIE PRZETARGU - PALIWA 2018 r.
Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych w 2019 r. na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.” ORAZ ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA