Zamówienia publiczne

18-10-2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOSTAWA PALIW w 2020 r.

Białystok, 18.10.2019 r.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP” informuję, iż 18 października 2019 r. o godz. 1215 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o w 2020 r.”.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia kwotę netto: 271.620,00 zł., tj.:  Zadanie A: 194.640,00 zł (netto),  Zadanie B:   76.980,00 zł (netto)

W terminie do dnia 18 października 2019 r. do godz. 12:00 złożono oferty Wykonawców:

1.  Lotos Paliwa Sp. z o. o. .
     ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej