Aktualności

23-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wodzie z wodociągu Baciuty stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie arsenu....
14-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża
Wodociągi Podlaskie sp. z o. o. informują iż, decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora  w Hajnówce z dnia 05.09.2022  stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Białowieża(gm.Białowieża). Podwyższona zawartość manganu i żelaza może pogorszyć sma...
13-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kleszczele ul.Akacjowa Gmina Kleszczele
Wodociągi Podlaskie sp. z o. o. informują iż, decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora  w Hajnówce z dnia 08.09.2022  stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Kleszczele (Akacjowa- -gm.Kleszczele ). Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpiel...
12-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kleszczele ul.Akacjowa Gmina Kleszczele
Wodociągi Podlaskie sp. z o. o. informują iż, decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora  w Hajnówce z dnia 08.09.2022  stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Kleszczele (Akacjowa- -gm.Kleszczele ). Trwają działania naprawcze mające na celu pr...
07-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje ,że w wodzie z wodociągu Białowieża stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu i żelaza. Podwyższona zawartość manganu i żelaza może pogorszyć smak i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsum...
05-07-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Narew Gmina Narew
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Narew  Gmina Narew Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, iż woda z wodociągu Narew odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sp...