Aktualności

03-07-2023
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Suraż Gmina Suraż
KOMUNIKAT   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Suraż odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi....
20-06-2023
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kamień Gmina Sztabin
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kamień Gmina Sztabin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdza, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kamień.   Informujemy, że w kolejnej zbadanej...
16-06-2023
Apel o oszczędzanie wody!
Apel o oszczędzanie wody: Ocieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenach naszych gmin i miast zaczyna brakować wody, obserwuje się niski poziom wód w rzekach. Zjawisku...
16-06-2023
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Suraż Gmina Suraż
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Suraż Gmina Suraż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje ,że w wodzie z wodociągu Suraż stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda warunkowo przydatna do spożycia przez...
15-06-2023
Punkty zastępcze wody dla Wodociąg Suraż-Gminy Suraż-Aktualizacja punktów
Szanowni odbiorcy w związku z  przekroczeniami parametrów  mikrobiologicznych wody do spożycia z Wodociągu Suraż WSKAZUJEMY ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY :   Wodociąg Turośń Dolna – Borowskie Michały Remiza Strażacka do godziny 20:00 Suraż Straż Pożarna do godziny 20:00 Zaw...
14-06-2023
Punkty zastępcze wody dla Wodociąg Suraż-Gminy Suraż
Szanowni odbiorcy w związku z przekroczeniami parametrów mikrobiologicznych wody do spożycia z Wodociągu Suraż WSKAZUJEMY ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY : -Wodociąg Turośń Dolna – Borowskie Michały Remiza Strażacka-Suraż Straż Pożarna do godziny 20:00-Zawyki Sołtys-Doktorce SołtysW...