Aktualności

09-11-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dołubowie Gmina Dziadkowice
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dołubowie Gmina Dziadkowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach  informuje, że w wodzie z wodociągu Dołubowo stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu, żelaza, barwy i mę...
08-11-2022
Komunikat w sprawie zastępczego żródła wody dla Wodociągu Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka
Komunikat jakość wody- Wodociąg Jałówka                    Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, użytkowników Wodociągu Jałówka (gm. Dąbrowa Białostocka), że po wykonaniu badań wody w zakresie przekroczonego parametru, woda nie nadaje się do spożycia. Trwają prace mające n...
08-11-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują użytkowników Wodociągu Jałówka (gm. Dąbrowa Białostocka), że z uwagi na przekroczenia parametru bakterii coli , woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, do kąpieli, utrzymania higieny. Może być wykorzystywa...
18-10-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kleszczele ul.Akacjowa Gmina Kleszczele
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kleszczele ul.Akacjowa Gmina Kleszczele Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, iż woda z wodociągu Kleszczele - Akacjowa odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Minis...
11-10-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, iż woda z wodociągu Białowieża  odpowiada wymaganiom określonym  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 gr...
10-10-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7...