Aktualności

24-03-2023
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Turośń Dolna. Podwyższona wartość...
28-02-2023
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje ,że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna stwierdzono przekroczenie azotynów, manganu i jonu amonowego...
12-11-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka
      KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w SOKÓŁCE z dnia 12.11.2022   w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  Jałówka zapatrującego  miejscowości: Bagny, Jałówka, Lewki, Nowinka, Olsza, Pięciowłóki, Podbagny, Sadowo, Sł...
09-11-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dołubowie Gmina Dziadkowice
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dołubowie Gmina Dziadkowice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach  informuje, że w wodzie z wodociągu Dołubowo stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu, żelaza, barwy i mę...
08-11-2022
Komunikat w sprawie zastępczego żródła wody dla Wodociągu Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka
Komunikat jakość wody- Wodociąg Jałówka                    Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, użytkowników Wodociągu Jałówka (gm. Dąbrowa Białostocka), że po wykonaniu badań wody w zakresie przekroczonego parametru, woda nie nadaje się do spożycia. Trwają prace mające n...
08-11-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują użytkowników Wodociągu Jałówka (gm. Dąbrowa Białostocka), że z uwagi na przekroczenia parametru bakterii coli , woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, do kąpieli, utrzymania higieny. Może być wykorzystywa...