Aktualności

02-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Turośń Dolna, oraz dopuszcza warunkowo wartość parametryczną manganu -52±6µg/l (norma -50µg/l.) Podwyższona wartość manganu w wodzie może pogarszać jej...
02-12-2021
Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 02.12.2021 r. z wodociągu Białowieża
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 02.12.2021 r. z wodociągu Białowieża, spowodowaną usuwaniem awarii. Przerwa dotyczy miejscowości Białowieża ul. Stoczek, posesje od nr 112 do 146, Przewidywany czas usunięcia awarii godzina...
19-11-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego w Krasnem Folwarcznem stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:- barwy- 19 mg/l Pt przy dopuszczalnej normie 15 mg/l PtP...
04-11-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Jaświły Gmina Jaświły
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza, iż woda z wodociągu Jaświły odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294). Dotyczy m...
03-11-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wodzie z wodociągu Turośń Dolna stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie manganu. Podwyższona wartość manganu w wodzie może pogarszać jej wygląd i smak, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia d...
03-11-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wodzie z wodociągu Baciuty stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy. Podwyższona barwa  w wodzie może pogarszać jej wygląd i smak, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i...