Aktualności

18-02-2022
Ogłoszenie dot. przejęcia obsługi wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Suraż.
W związku z przejęciem z dniem 1 marca 2022 roku przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. obsługi gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Suraż, informujemy, że osoby/podmioty, korzystające z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków, zobowiązane są do zawa...
04-02-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku,        poz 2294):...
03-02-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, iż woda z wodociągu Pomigacze  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): Doty...
02-02-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje ,że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna stwierdzono przekroczenie azotynów -0,23±0,04mg/l (norma 0,10mg/l). Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką. W zw...
28-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Krasne Folwarczne Gmina Jasionówka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): Dotycz...
22-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): Dotycz...