Aktualności

16-09-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna
Dotyczy miejscowości: Baciuty, Baciuty- Kolonia, Barszczówka, Topielec-Kolonia, Trypucie, Zawady, Dobrowoda.
15-09-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna
Dotyczy miejscowości: Iwanówka, Juraszki, Markowszczyzna, Niecki, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Korycka, Pomigacze, Turośń Kościelna, Zalesiany.
20-08-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Wodociąg Baciuty - Gmina Turośń Kościelna.
Dotyczy miejscowości: Baciuty, Barszczowka, Dobrowoda, Trypucie, Zawady, kol. Topilec, kol. Baciuty.
16-08-2021
Komunikat o jakości wody - Wodociąg Nierośno
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, użytkowników Wodociągu Nierośno (gm. Dąbrowa Białostocka), że po wykonaniu pierwszych badań wody w zakresie przekroczonego parametru, woda nadaje się do spożycia i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7...
11-08-2021
Komunikat o przekroczeniach mikrobiologicznych – Wodociąg Nierośno
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują iż, decyzją PPIS w Sokółce z dnia 10.08.2021 stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Nierośno (gm. Dąbrowa Białostocka). Z uwagi na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych woda nie nadaje się do spożycia...