Aktualności

02-02-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje ,że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna stwierdzono przekroczenie azotynów -0,23±0,04mg/l (norma 0,10mg/l). Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką. W zw...
28-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Krasne Folwarczne Gmina Jasionówka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): Dotycz...
22-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Baciuty Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  stwierdza, iż woda z wodociągu Baciuty odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): Dotycz...
15-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza, iż woda z wodociągu Turośń Dolna, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): Dot...
15-12-2021
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Pomigacze Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że wodzie z wodociągu Pomigacze stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy. Podwyższona barwa  w wodzie może pogarszać jej wygląd i smak, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów...
13-12-2021
Komunikat o przerwie w dostawie wody z wodociągu Oleksze gm. Boćki, w dniach od 13.12.2021 r.
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody z wodociągu Oleksze gm. Boćki, w dniach od 13.12.2021 r. od godz. 20.00 do 14.12.2021r do godz. 14.00.   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.