Aktualności

12-11-2022

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Jałówka Gmina Dąbrowa Białostocka

      KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w SOKÓŁCE z dnia 12.11.2022

 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  Jałówka zapatrującego  miejscowości: Bagny, Jałówka, Lewki, Nowinka, Olsza, Pięciowłóki, Podbagny, Sadowo, Sławno, Suchodolina, Reszkowce, Wiązówka, Wroczyńszczyzna w gminie Dąbrowa Białostocka oraz Bachmackie Kolonie, Leszczany i Pokośno w gm. Suchowola.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 10.11.2022 r. z wodociągu Jałówka:

  • hydrofornia w Jałówce - sprawozdanie cząstkowe nr LM.9051.1486.2022.5835.1731                      z dnia 11.11.2022 r., liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody – 0,
  • szkoła podstawowa w Suchodolinie – sprawozdanie cząstkowe nr LM.9051.1486.2022.5834.1730 z dnia 11.11.2022 r., liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody – 0,
  • sklep spożywczo – przemysłowy w Bagnach - sprawozdanie cząstkowe nr LM. 1486.2022.5836.1732 z dnia 11.11.2022 r., liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody – 0,

stwierdza, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania załącznika 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi

Pliki do pobrania