Aktualności

12-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kleszczele ul.Akacjowa Gmina Kleszczele
Wodociągi Podlaskie sp. z o. o. informują iż, decyzją Powiatowego Państwowego Inspektora  w Hajnówce z dnia 08.09.2022  stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Kleszczele (Akacjowa- -gm.Kleszczele ). Trwają działania naprawcze mające na celu pr...
07-09-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża Gmina Białowieża
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje ,że w wodzie z wodociągu Białowieża stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu i żelaza. Podwyższona zawartość manganu i żelaza może pogorszyć smak i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsum...
05-07-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Narew Gmina Narew
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Narew  Gmina Narew Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdza, iż woda z wodociągu Narew odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sp...
09-05-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Narew Gmina Narew
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje ,że w wodzie z wodociągu Narew stwierdzono wzrost przekroczenia wartości manganu  w ilości 153µg/l. Podwyższona zawartość manganu może pogorszyć smak i wygląd wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów...
09-05-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza, iż woda z wodociągu Turośń Dolna  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294): D...
11-03-2022
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Suraż Gmina Suraż
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje ,że w wodzie z wodociągu Suraż stwierdzono przekroczenie chlorków -771 ±134 mg/l. Podwyższona zawartość chlorków w wodzie wpływa na pogorszenie jej właściwości organoleptycznych ( pogarsza smak wody).Nie stwarza jed...