Aktualności

28-02-2023

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Turośń Dolna Gmina Turośń Kościelna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje ,że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna stwierdzono przekroczenie azotynów, manganu i jonu amonowego.

Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką. W związku z powyższym dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczenie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń.  Przekroczony mangan i jon amonowy  w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych( pogarsza wygląd i smak wody)

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U.z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Dotyczy miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowski Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna.