Aktualności

19-03-2024
Komunikat w sprawie jakości wody zakupowanej z Gminy Zabłudów
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniach wody z wodociągu Pawły zaopatrującego miejscowość Soce w gminie Narew : stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów – 310 jkt/ml. W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspekto...
21-02-2024
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża
Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. uprzejmie informują użytkowników wodociągu Białowieża (gm. Białowieża), że woda w wodociągu odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związk...
12-01-2024
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach wody z wodociągu Białowieża  zaopatrującego miejscowości w gminie Białowieża: Białowieża, Teremiski, Pogorzelce, Budy, Grudki Czerlonka oraz Budy Leśne w gminie Hajnówka stwierdzono przekroczenie warto...
11-01-2024
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża, Gmina Białowieża
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża, Gmina Białowieża Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, iż w badaniach wody z próbki pobranej w kranie u konsumenta jakość wody w zbadanym zakresie spełnia wymagan...
02-01-2024
Komunikat o nieczynnym biurze Wodociągów Podlaskich w dniu 08.01.2024 r.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2023 z dnia 23.11.2023 r. Prezesa Zarządu Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. ustala się dzień 8 stycznia 2024 r. dniem wolnym za 6 stycznia Święto Trzech Króli , które przypada w sobotę. W związku z powyższym, 8 stycznia 2024...
20-12-2023
Komunikat w sprawie jakości wody zakupowanej z Gminy Czeremcha
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach wody z wodociągu Kuzawa zaopatrującego miejscowości w gminie Kleszczele: Dobrowoda, Repczyce stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu w ilości 66,9 μg/l.