Strefa klienta

Taryfa Gminy Czyże

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czyże została zatwierdzona przez:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją znak BI.RZT.70.241.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

Powyższa decyzja została ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dn. 01.09.2021 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U.2020.2028 z późn. zm.), niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 08.09.2021 r. na okres 3 lat.