Aktualności

01-02-2022

ZALECENIA - Koronawirus SARS-COV-2

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują, że w trosce o zdrowie naszych Odbiorców usług oraz pracowników w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-COV-2 od 01.01.2021 r. zostały wprowadzone zmiany w prowadzeniu działalności polegające na: 

- ZAKAZ OSOBISTYCH WIZYT, ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie Spółki przy  ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku oraz w wydziale Techniczno-Eksploatacyjnym Południe mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 1 w Bielsku Podlaskim. Preferujemy kontakt mailowy lub telefoniczny. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są poniżej,

DOKONYWANIE OPŁAT ZA RACHUNKI ZA POŚREDNICTWEM BANKU, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB POCZTY,

ODCZYTY PRZEZ INKASENTÓW ZOSTAJĄ WZNOWIONE – odczyty przez Inkasentów będą dokonywane z zachowaniem niezbędnych środków ochrony w okresie pandemii (takich jak: maseczka, zdezynfekowane rękawice jednorazowe, zachowanie odstępów min 2 m. od Odbiorcy). W przypadku braku możliwości odczytu będą wystawiane faktury tylko z opłaty stałej. Ewentualne zużycie wody zostanie uwzględnione w następnym okresie rozliczeniowym. Oferujemy również możliwość zgłaszania odczytów stanów wodomierzy telefonicznie do Inkasenta lub przez darmową aplikację na telefonie komórkowym - LUPE BIT s.a.. O terminach, w których powinny być dokonywane odczyty poinformujemy Państwa odpowiednimi komunikatami na naszej firmowej stronie internetowej, fanpage-u oraz w aplikacji LUPE BIT s.a.,

– OKRESOWA WYMIANA WODOMIERZY ZOSTAJE WZNOWIONA – wymiany wodomierzy przez Inkasentów będą dokonywane z zachowaniem niezbędnych środków ochrony w okresie pandemii (takich jak: maseczka, zdezynfekowane rękawice jednorazowe, zachowanie odstępów min 2 m. od Odbiorcy).

 

ZALECAMY KONTAKT TELEFONICZNY, FAX, LISTOWNY, POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ, FORMULARZ NA NASZEJ FIRMOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ  LUB APLIKACJĘ LUPE.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

 

 DANE KONTAKTOWE

  • TELEFONY:

Białystok:

centrala 85 744-33-34, 85 746-67-09, kom. 511 160 937

Dział Obsługi Klienta i Rozliczeń: tel. 85 742-90-50, 85 661-04-40,

Dział Techniczno-Eksploatacyjny: tel./fax 85 741-81-15

Bielsk Podlaski:

Wydział Techniczno-Eksploatacyjny Południe w Bielsku Podlaskim: tel./fax 85 730-35-16

  • FAX

Centrala: 85 744-33-35

  • POCZTA ELEKTRONICZNA

adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

  • STRONA INTERNETOWA

www.wodociagipodlaskie.pl

formularz na stronie internetowej w zakładce KONTAKT

  • APLIKACJA LUPE

wodociagipodlaskie-lupe.bit-sa.pl

lub w aplikacji LUPE BIT s.a. do ściągnięcia na telefony komórkowe

  • ADRES

listownie na adres:

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31,
15-620 Białystok