Aktualności

13-03-2020

ZALECENIA - Koronawirus COVID -19

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku uprzejmie informują, że w trosce o zdrowie naszych Odbiorców usług oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, od dnia 13.03.2020 r. do odwołania wprowadza się zmiany w prowadzeniu działalności polegające na:OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM OSOBISTYCH WIZYT, ZWIĄZANYCH Z ZAŁATWIANIEM SPRAW w siedzibie Spółki przy  ul. Elewatorskiej 31 w Białymstoku oraz w Oddziale ul. 11-go Listopada 26 w Bielsku Podlaskim. Preferujemy kontakt mailowy lub telefoniczny. Szczegółowe dane kontaktowe zamieszczone są poniżej,

DOKONYWANIE OPŁAT ZA RACHUNKI ZA POŚREDNICTWEM BANKU, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB POCZTY,

ODCZYTY PRZEZ INKASENTÓW ZOSTAJĄ WSTRZYMANE – będą wystawiane faktury z odczytem szacunkowym. W związku z powyższym aby uniknąć rozbieżności w odczytach wodomierzy zwracamy się z prośbą o podawanie odczytów drogą telefoniczną do Działu Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody lub do Inkasenta. O terminach, w których powinny być dokonywane odczyty poinformujemy Państwa odpowiednimi komunikatami na naszej firmowej stronie internetowej i fanpage-u oraz tablicach informacyjnych w Państwa miejscowościach i Urzędach Gmin.

– OKRESOWA WYMIANA WODOMIERZY ZOSTAJE WSTRZYMANA.

 

ZALECAMY KONTAKT TELEFONICZNY, FAX, LISTOWNY, POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB FORMULARZ NA NASZEJ FIRMOWEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy. Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

 

DANE KONTAKTOWE

  • TELEFONY:

Białystok:

centrala 85 744-33-34, 85 746-67-09, kom. 511 160 937

Dział Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody: tel. 85 742-90-50, 85 661-04-40,

Dział Eksploatacji i Usług: tel./fax 85 741-81-15

Bielsk Podlaski:

Oddział w Bielsku Podlaskim: tel./fax 85 730-35-16

  • FAX

Centrala: 85 744-33-35

  • POCZTA ELEKTRONICZNA

adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

  • STRONA INTERNETOWA

www.wodociagipodlaskie.pl

formularz na stronie internetowej w zakładce KONTAKT

  • ADRES

listownie na adres:

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31,
15-620 Białystok