Aktualności

01-03-2021

Odczyty wodomierzy gmina Jaświły - marzec 2021 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. informują o odczytywaniu przez inkasentów stanów wodomierzy w miesiącu marzec 2021 r. Mogą również Państwo zgłaszać telefoniczne odczyty stanów wodomierzy do dnia 22 marca 2021 r. lub podać te dane w aplikacji LUPE.

Aktualne odczyty zużycia wody, prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:

Wodociąg Jaświły

Miejscowości: Jaświły, Bagno, kol. Bagno, Bobrówka, Gurbicze, Jadeszki, Jaświłki, Stożnowo, Szaciły, Mociesze, Moniuszki, Radzie, Romejki, Rutkowskie Małe, kol. Rutkowskie, Starowola, Szpakowo, Rutkowskie Duże, kol. Szpakowo, kol. Jaświły

Stanisław Dziuba – 505 459 221

Antoni Zawadzki – 662 269 429

 

Wodociąg Dolistowo

Miejscowości: Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, Zabiele, kol. Radzie

Karol Krysztopa – 662 099 034

 

Wodociąg Mikicin

Miejscowości: Romejki, kol. Romejki, Moniuszki, Brzozowa, Brzozowa I, Brzozowa II, Bobrówka, Jatwieź, Dzięciołowo, kol. Zabiele, Mikicin I, Mikicin II, Jadeszki

Karol Krysztopa – 662 099 034

 

Informujemy również o uruchomieniu nowej usługi - aplikacji LUPE dostępnej pod adresem:

lub zachęcamy do pobrania na telefony komórkowe darmowej aplikacji Lupe BIT s.a.

W aplikacji LUPE w zgłoszeniach typu „odczyt wodomierza” prosimy podać imię i nazwisko odbiorcy, adres miejsca poboru wody, stan wodomierza, nr telefonu kontaktowego oraz dołączyć zdjęcie wodomierza.