Aktualności

03-07-2024

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dolistowo Gmina Jaświły

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Dolistowo Gmina Jaświły

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza, że woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Dotyczy miejscowości: Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Dolistowo Kolonia, Zabiele..