Aktualności

11-01-2024

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża, Gmina Białowieża

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża, Gmina Białowieża

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, iż w badaniach wody z próbki pobranej w kranie u konsumenta jakość wody w zbadanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Więcej informacji w komunikacie

 

Dotyczy miejscowości:

Białowieża, Teremiski, Pogorzelce, Budy, Grudki Czerlonka oraz Budy Leśne w gminie Hajnówka