Aktualności

21-02-2024

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża

Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. uprzejmie informują użytkowników wodociągu Białowieża (gm. Białowieża), że woda w wodociągu odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.

Zaopatrywane miejscowości: Białowieża, Teremiski, Pogorzelce, Budy, Grudki Czerlonka oraz Budy Leśne w gminie Hajnówka.

W załączeniu Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce.