Aktualności

12-01-2024

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Białowieża

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniach wody z wodociągu Białowieża  zaopatrującego miejscowości

w gminie Białowieża: Białowieża, Teremiski, Pogorzelce, Budy, Grudki Czerlonka oraz Budy Leśne w gminie Hajnówka

stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu w ilości 53 μg/l pobranej w kranie u konsumenta.