Aktualności

28-06-2024

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowości Nowinka

Wodociągi Podlaskie sp. z o. o.  informują, że stacja uzdatniania wody  w miejscowości Nowinka, jest w trakcie modernizacji.

W związku z tym, do czasu zakończenia inwestycji, może wystąpić pogorszenie jakości wody, mający wpływ na jej smak i barwę.