Aktualności

16-08-2023

Komunikat Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- Wodociąg Kamień Gmina Sztabin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie stwierdza, iż woda z wodociągu Kamień  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku, poz 2294):

 

Dotyczy miejscowości:

Sztabin, Podcisówek, Huta, Kamień, Krasnoborki, Wolne, Kunicha, gmina Sztabin.