Obrazek łądowania

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT – WODOMIERZE 2018 r.

 

Białystok, 2018.02.15

ZP/1/2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/2018.

Nazwa zadania: „Dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy”.

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p. zm.) Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku informują, co następuje:

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
150 000,00 zł netto, tj.  184 500,00 zł z VAT.

 

W terminie do dnia 15 lutego 2018 r. do godz. 10:00 złożono następujące oferty:

 

Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy Antoni Fila
ul. Żeromskiego 30, 82-400 Sztum

VAPRO spółka jawna
ul. Nowosielska 38B, 15-617 Białystok

VISTERMA sp. z o. o.
ul. Świętojańska 6, 15-082 Białystok

 

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej