Aktualności

03-06-2024

Apel o oszczędzanie wody

Apel o oszczędzanie wody:

Ocieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenach naszych gmin i miast zaczyna brakować wody, obserwuje się niski poziom wód w rzekach. Zjawisku towarzyszy zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. W związku z tym, należy  podjąć działania mające na celu oszczędzanie wody pitnej.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich, zwracamy się z prośbą do włodarzy miast i gmin o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużycia, w tym do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów czy mycia samochodów. Woda z wodociągu powinna być używana jedynie do celów spożywczych i higienicznych mieszkańców oraz zwierząt gospodarskich. Zwracamy się z prośbą o przekazanie tej informacji wszystkim mieszkańcom. Brak reakcji ze strony odbiorców może skutkować czasowym zakłóceniem dostaw wody !!!

Poniżej przedstawiamy 10 praktycznych porad, jak zmniejszyć zużycie wody.